Ikraftträdandedatum: 1 juni 2019

Detta är villkorsavtalet (”Villkor och villkor” eller ”Avtal”) från Trustdeals, INC. (”Trustdeals” eller ”oss” eller ”vi”). Dessa villkor och vår integritetspolicy, inkorporerad häri genom hänvisning, reglerar din användning av våra onlinetjänster, allt innehåll eller information däri, Trustdeals.com-webbplatsen, eventuella underdomäner till Trustdeals.com och alla andra webbplatssidor där tjänsterna finns. tillhandahålls av oss (sammantaget ”Webbplatsen”).

Genom att gå in på den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

Användning av webbplatsen

Förutom vad som uttryckligen tillåts genom denna webbplats, samtycker du till att inte spara, ladda ner, klippa och klistra, sälja, licensiera, hyra, leasa, ändra, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, visa offentligt, offentligt utföra, publicera, anpassa, redigera, katalogisera, sammanställa eller skapa härledda verk från material, kod eller innehåll på eller från denna webbplats. Systematisk hämtning av data eller annat innehåll från denna webbplats för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från Trustdeals är förbjudet. Dessutom är användning av innehållet eller materialet för alla ändamål som inte uttryckligen tillåts i detta avtal förbjuden.

Trustdeals gör inga som helst utfästelser om någon annan webbplats som du kan komma åt via denna eller som kan länka till denna webbplats. När du går in på en webbplats som inte tillhör Trustdeals, vänligen förstå att den är oberoende av Trustdeals och att Trustdeals inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom betyder en länk till en Trustdeals-webbplats inte att Trustdeals godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av en sådan webbplats.

Ansvarsbegränsning

TRUSTDEALS KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGT FÖR (JAG) NÅGRA OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER LIKNANDE INFORMATION), ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER NÅGON INFORMATION ELLER TRANSAKTIONER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ TJÄNSTEN, ELLER NEDLADDAD FRÅN TJÄNSTEN, ELLER NÅGON FÖRDRÖJNING AV SÅDAN INFORMATION ELLER SERVICE.

ÄVEN OM TRUSTDEALS ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER HAR UNDERSÖKTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA, ELLER (II) NÅGOT ANSPRÅK SOM HAR TILLÄMPNING TILL FEL, UNDERLÅTENHET ELLER ANDRA FELAKTIGHETER I TJÄNST/INFORMATIONSSERVICE OCH INFORMATIONSSERVICE. EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, GÄLLER Ovanstående begränsning kanske INTE DIG. I SÅDANA LÄNDER ÄR Trustdeals ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

Tredje parts webbplatser

Du kommer att överföras till onlinehandlare eller andra tredje parts webbplatser via länkar eller ramar från denna webbplats. Denna webbplats säljer inga varor eller tjänster till konsumenter och ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett erbjudande att sälja någonting eller ingå någon form av affärsrelation. Alla köp du gör kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag. Du uppmanas att läsa sådana webbplatsers villkor och alla policyer, inklusive policyer gällande försäljning, returer, garantier och integritet innan du använder sådana webbplatser för att vara medveten om villkoren för din användning av sådana webbplatser.

Du uppmanas också att noggrant läsa villkoren för kuponger, specialerbjudanden, erbjudanden, tävlingar, rabatter, kampanjer, reor eller andra erbjudanden från dessa handlare. Trustdeals ansvarar inte för eventuella felaktigheter; felaktiga framställningar; produkt- eller tjänsteansvar; stötande, kränkande, ärekränkande eller olagligt material; brist på tillgänglighet för andra webbplatser, information, kampanjer, produkter eller tjänster; virus eller andra datorproblem till följd av användning av sådana webbplatser; eller eventuella skulder som härrör från villkoren för andra webbplatser.

Trustdeals garanterar inte något innehåll på sådana webbplatser eller något som erbjuds av tredje part, inklusive men inte begränsat till rabatter, priser, kampanjer, produkter eller tjänster. Du tar medvetet och frivilligt på dig alla risker med att använda sådana webbplatser för att köpa varor och tjänster och att använda kupongerna, kampanjerna eller annan information som listas på denna webbplats. Du samtycker till att Trustdeals och dess licensgivare och annonsörer inte ska ha något som helst ansvar från sådana tredje parts webbplatser och din användning av dem.

Dessa andra webbplatser är inte under kontroll av Trustdeals, övervakas eller granskas inte av Trustdeals och Trustdeals känner inte till innehållet på sådana webbplatser. Trustdeals sponsrar, stöder eller rekommenderar inte dessa webbplatser och ger inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på några webbplatser, deras användarvillkor eller hur de kan samla in, spara, lagra och använda information, inklusive din personligt identifierbara information. Du bekräftar att Trustdeals inte är ansvarigt för produkterna, tjänsterna, noggrannheten, upphovsrättsefterlevnaden, lagligheten, anständigheten eller någon annan aspekt av innehållet eller överföringar som tas emot via sådana webbplatser. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som är olagligt, orimligt eller som vissa personer kan tycka är olämpligt eller stötande.

Inkluderandet av en sådan länk eller ram innebär inte att Trustdeals eller dess annonsörer eller licensgivare stöder den webbplatsen, eller någon koppling till dess operatörer, och tillhandahålls endast för din bekvämlighet.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla harmlösa Trustdeals, dess annonsörer, leverantörer, produkt- och tjänsteleverantörer, licensgivare, föräldrar, dotterbolag och andra anslutna företag, och deras anställda, entreprenörer, medlemmar, chefer, tjänstemän, aktieägare, agenter och direktörer från alla skulder, anspråk, förluster, skador, skyldigheter, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller hänför sig till
(a) din användning av och åtkomst till denna webbplats, eller någon tjänst, information eller produkter från denna webbplats;
(b) ditt brott mot eller brott mot något av villkoren i detta avtal eller dina utfästelser och garantier;
(c) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till någon upphovsrätt, egendom eller integritetsrätt; eller
(d) alla påståenden om att en eller flera av dina bidrag till webbplatsen har orsakat skada på en tredje part. Denna skyldighet för försvar och gottgörelse kommer att överleva din användning av webbplatsen.

Trustdeals förbehåller sig rätten att ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla anspråk för vilka vi eller någon av de skadeslösa parterna som anges ovan har rätt till skadeslöshet nedan. I sådana fall ska du betala alla avgifter och kostnader för sådant försvar och ska ge oss sådant samarbete utan kostnad som rimligen begärs av oss för att hävda eventuella tillgängliga försvar.

Revisioner och Errata

Materialet som visas på Trustdeals webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Trustdeals garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Trustdeals kan göra ändringar i materialet som finns på dess webbplats när som helst utan föregående meddelande. Trustdeals förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

Trustdeals har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att Trustdeals godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Trustdeals kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Alla anspråk relaterade till Trustdeals webbplats ska styras av lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

OM DU ÄR EN BORTA I KALIFORNIEN AVSÄKER DU HÄRMED KALIFORNIEN CIVIL CODE SECTION 1542, SOM anger: ”EN ALLMÄN LÄSNING UTRÄCKER INTE TILL ANSVAR SOM KREDITÖREN INTE VET ELLER MISSTÄNKAR ATT DET FINNS OM DET FINNS OM DET FINNS. , MÅSTE OM HONOM KÄNDE HA HA PÅVERKAT HANS FÖRLIKNING MED GÄNDARE.”

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa villkor, vänligen kontakta oss på följande adress:

Trustdeals, Inc.
Att.: Legal Department
[email protected]

Visning per butik:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9